Det nationale biavlsprogram.

Erhvervsbiavlerne gennemfører med støtte fra det nationale biavlsprogram i årene 2016-2019 en række symposier som skal medvirke til at styrke den erhvervsmæssige biavl i Danmark. Desuden gennemføres der en årlig ekskursion til et af vore nabolande hvor vi kan lade os inspirere.

Projektets aktiviteter er åbne for alle som interesserer sig for biavl i større målestok. Man behøver således ikke være medlem af Erhvervsbiavlerne for at deltage.

På disse sider kan du læse referater og rapporter fra de allerede gennemførte aktiviteter.