Danmarks Nationale Biavlsprogram 2017-2019 støtter Erhvervsbiavlen

NaturErhverv har den 25. november meddelt bestyrelsen, at de støtter ErhvervsBialvernes projekt "Udvikling af erhvervsbiavlen med faglige symposier og ekskursioner". Projektet forløber fra den 1. august 2016 il den 31. juli 2019

NaturErhverv støtter, at der gennemføres 4 årlige symposiedag og en årlig ekskursion, hvor der sættes på fokus, på emner med særlig interesse for den erhvervsmæssige biavl. Aktiviteterne er åbne for alle, som har interesse i biavl i større målestok. 

ErhvervsBialverne er i gået i gang med planlægningen og i foråret 2016 bliver der gennemført følgende symposier:

  • 2 symposiedage den 4.-5.- februar med fokus på afsætning af biernes produkter. Symposiet forbedrer biavlerens mulighed for at afsætte egne produkter og øger fortroligheden med salgssituationen, hvad enten det drejer sig om salg til grossist, salg af detailpakkede biavlsprodukter til detailhandelen eller salg af bestøvning til det øvrige landbrug. Symposiet lærer biavleren at bruge sig faglighed, sit kropssprog og væremåde til at fremme salget uden at bryde kundens tillid. Biavleren lærer at opfange købesignaler fra kunden, og lærer om forbrugernes valg.
  • 1 symposiedag den 12. marts, med fokus på bestøvning. Symposiet giver biavleren indsigt i bestøvningen og afdækker bestøvningens værdi for frø- og frugtavlen og for naturplejen i Danmark, ligesom symposiet søger at afdække muligheden for at forbedre dialogen mellem biavlerne og frøavlerne.

Vi har fokus på sikre et højt fagligt niveau på symposierne. Men indholdet er ikke fastlagt endeligt endnu. Hvis du derfor har forslag til emner, som kunne medtages på symposierne – så er du velkommen til at kontakte Carsten Wolff Hansen, som er ansvarlig for planlægning af symposierne.

Symposierne er åbne for alle som driver, eller som ønsker at drive, biavl i større målestok. Man behøver ikke være medlem af EB for at deltage. Så hvis du kender en biavler, som kunne have nytte af at vide mere om emnerne, så er du velkommen til at invitere ham med til symposierne. Deltagelse i symposierne er uden omkostninger for deltagerne, idet forplejning og udgifter til overnatning er dækket af projektmidler.

 

Ekskursion / inspirationstur til Sydtyskland

I foråret, den 5-9 april inviterer EB medlemmer og andre biavlere som har eller ønsker at drive biavl i større målestok på ekskursion og inspirationstur til Sydtyskland. Turens indhold er ikke fastlagt endeligt, men vi forventer at komme forbi biavls instituttet i Celle, og at besøge sydtyske, som specialiserer sig i økologisk biavl eller som afsætter sin honning direkte til forbrugerne.

Det er ikke en betingelse for deltagelse i ekskursionen, at man er medlem af ErhvervsBiavlerne – alle med interesse i rationel biavl kan deltage i ekskursionen. Projektmidler dækker omkostninger til transport, overnatning og det faglige indhold for op til 25 deltagere. Deltagerne skal således kun selv afholde udgifterne til egen forplejning.

Hvis du har forslag til emner eller biavlere som kunne besøges under turen, er du velkommen til at kontakte Carsten Wolff Hansen, som er ansvarlig for at planlægge ekskursionen.

Der er et begrænset antal pladser – både på symposier og på ekskursionen –så du bedes tilmelde dig hos Carsten Wolff Hansen hurtigst muligt, hvis du vil sikre dig en plads. Carsten kan kontaktes på telefon 24 82 96 01 eller på mail cwh(snabelA)business.tele.dk

 

Bestyrelsen glæder sig meget over at kunne gennemføre dette projekt. Vi tror at projektets aktiviteter styrker biavlernes mulighed for at drive rationel og rentabel biavl – og at projektet medvirker til at samle den erhvervsmæssige biavl i Danmark. Vi håber på medlemmernes opbakning, og at l fortæller biavlsvenner om projektet, og inviterer dem til at deltage i aktiviteterne.

Bestyrelsen har et stort ønske om, at både medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen deltager i projektets aktiviteter. Vi håber at aktiviteterne kan medvirke til at fastholde EB som en stærk organisation for den erhvervsmæssige biavl i Danmark.

 

Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne

Torben Strømgaard Hansen
Formand