Om ErhvervsBiavlerne

ErhvervsBiavlerne er brancheorganisation for momsregistrerede biavlere; vi er et fællesskab af biavlere, der ønsker at have arbejdet i naturen og med bierne som en del af deres hverdag og levebrød. Foreningen repræsenterer den erhvervsbetonede biavl i forhold til Binævnet og andre offentlige og private virksomheder og organisationer, der har indflydelse på biavlsområdet i Danmark - og vi tilbyder:

  • Fagligt fællesskab omkring vores interesse for biavl. Vi søger at udvikle medlemmernes faglighed omkring biavl gennem faglige arrangementer, temamøder, ekskursioner og sparring mellem medlemmerne.
  • Samarbejde omkring indkøb af materiel og afsætning af egen honning. Vi tror,  at vi opnår bedre priser for honningen, og at vi køber biavlsmateriel og vinterfoder billigere, når vi handler samlet.
  • Fokus på udvikling af rammevilkårene for erhvervsbetonet biavl i Danmark. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for den erhvervsbetonede biavl, og vi søger samarbejde med andre organisationer om projekter, som udvikler rammebetingelserne for biavl i Danmark.

I 2013-2016 varetager ErhvervsBiavlerne et EU projekt, som har fokus på rådgivning af erhvervsbiavlere og udvikling af professionel biavl i Danmark. Alle interesserede er velkomne til at deltage i de EU støttede arrangementer, som du kan læse om andetsteds på hjemmesiden.

Foreningens fokus på faglighed, økonomi og rammevilkår for biavlen giver ErhvervsBiavlerne en unik position som brancheorganisation for momsregistrerede biavlere i Danmark.

De fleste af vore medlemmer har en del erfaring med biavl i større målestok - men der er også medlemmer, som er i færd med at udvikle biavl til egentlig virksomhed.Vi optager gerne nye biavlere, som ønsker at være del af foreningens faglige fællesskab, og som ønsker at understøtte udviklingen af den erhvervsbetonede biavl i Danmark.

Hvis du har lyst til at vide mere om ErhvervsBiavlerne, er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.