ErhvervsBiavlernes politikområder

Ud af de omkring 5.000 danske biavlere, er der mellem 200 og 250 biavlere, som driver biavl som hel- eller deltidserhverv, hvilket betyder at de har arbejdet i naturen og med bierne som en betydelig del af deres hverdag og levebrød.

Biavlen bidrager betydeligt til værdiskabelsen i dansk landbrug. Særligt frø- og frugtavlere er afhængige af biernes bestøvning, men biernes bestøvning af landbrugsafgrøder og naturområder giver også stor værdi til det øvrige landbrug. Værdien af biernes samlede bestøvning af landbrugets afgrøder anslås til mellem 1 og 2 mia. kroner om året.

Der er derfor behov for at sikre, at der kan drives erhvervsmæssig biavl i Danmark. Branchen er imidlertid udfordret - særligt af høj gennemsnitsalder og manglende tilgang af nye erhvervsbiavlere. Dette kan delvist tilskrives uhensigtsmæssige rammevilkår for erhvervsbiavl i Danmark.

ErhvervsBiavlerne arbejder for at forbedre rammevilkårene for den danske erhvervsbiavl. Her på siden kan du læse foreningens politikker på udvalgt områder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du læse om EB's politiske synspunkter og holdninger til aktuelle spørgsmål

EB's opfattelse af NaturErhvervs"Roadshow" (5. april 2014)

Økonomien dræber bier (EB læserbrev i Dagbladet Information 26. marts 2014)

EB er gået i medierne (12. marts 2014)

EB's høringssvar på evaluering af biavlsstrategien 2009-13 (11.februar 2014)